בניית מפעל חדש - ללמוד מטעויות

מתי יש צורך בבניית מפעל חדש או בהרחבתו?
כיצד עושים זאת נכון? - ומה הטעויות הנפוצות בשלב זה?

בשלב זה עולה הרעיון להרחבת המפעל או הקמת מפעל חדש.

הגורמים אשר בד"כ מהווים זרז להעלאת הרעיון נובעים מהסיבות העיקריות הבאות:

 • צורך בשטחים נוספים לצורך הגדלת קיבולת הייצור ו/או תהליכים לוגיסטיים - ע"פ חיזוי עתידי של התפתחות השוק וצרכיו.
 • המערך הפיזי הקיים יוצר בעיות יעילות ועיכובים בתהליכי ייצור/לוגיסטיקה.
 • מאפייני המבנה הקיים אינם מאפשרים ייצור מוצרים חדשים.
 • נדרש שיפור מהותי בחזות המפעל, כמקדם מכירות ו/או עמידה בתקנים מחייבים.

אחד או יותר מהצרכים הנ"ל גורמים להנהלת החברה ו/או לבעליה להתחיל בתהליך מורכב זה.

טעויות נפוצות בשלב זה נובעות מכך שמרבית ההנהלות לוקות בהערכת חוסר של מרכיבי הפרוייקט השונים למשל:

 • שטחים ומרכיבי מבנה מהותיים לשימוש בעתיד.
 • מורכבות הפרויקט מבחינת התהליך, כמות הגורמים המעורבים בו וקשיי התיאום בין כל הגורמים.
 • העלויות הסופיות של הפרויקט. גורמים "שוליים" לא נלקחים בחשבון, כגון דרישות איכות סביבה המחמירות והולכות, דרישות בטיחות ומיגון שהוחמרו לאחרונה, עלות המערכות התומכות (יניקות, אוורור, שינוע בעגורנים וכיו"ב)
 • הקצאת המשאבים הניהוליים הנדרשים ליישום פרויקט שכזה.

כבר בשלב זה יש למנות גורם מרכז אשר יאסוף את מירב הנתונים מיחידות החברה השונות, ינתח אותם בראיה עתידית של אופק הצמיחה ויבצע תהליך " Bench Marking " על מנת להבין באופן הברור ביותר את המשמעויות המלאות של פרויקט שכזה. גורם זה יכול להיות פנימי בחברה או יועץ חיצוני המצוי היטב בתהליך מורכב זה.

התוצרים של שלב זה הם נתונים בסיסיים להנהלת החברה ולבעליה לצורך קבלת החלטה על המשך התהליך:

 • היתכנות היישום ותכנון כללי ביותר ברמת גושי מבנה וגודל אתר נדרש.
 • עלות מוערכת.
 • לוח זמנים משוער.
 • משתני החלטה נוספים – זמינות שטחים, טכנולוגיות קריטיות ועוד גורמים הספציפיים לכל ארגון.

סיכום: יש לשים לב לזרזים - הגורמים לעליית הצורך במעבר מפעל / מרכז לוגיסטי או הרחבתו, על מנת לא להגיע למצב כשל בו כושר הייצור לא מצליח לספק את צרכי השוק, או כשלים אחרים.

עם הגיעך לשלב מעבר מפעל / מרכז לוגיסטי, או הרחבתו - אנו נשמח ללוותך בתכנון המערך האופטימלי ע"פ צרכי החברהבבחינת החידושים הטכנולוגים הקיימים בענף ובבחינה כלכלית ברמת כדאיות פרויקט והחזר השקעה עתידית

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome