הקמת מפעל או אתר לוגיסטי - כיצד עושים זאת נכון? שלב ב - שלב תוכנית האב

בחודשים האחרונים הושלמה בנייתם של כמה מפעלים ומרכזים לוגיסטיים אשר תוכננו בידי צוות שורה תחתונה. מפעלים נוספים נמצאים בשלבי בניה או תכנון מפורט ואנו גאים ביותר בחלקנו ותרומתנו לקידום התעשייה בארץ.

בין המפעלים אשר תוכננו על ידנו ואשר בנייתם הושלמה לאחרונה או נמצאים בשלבי בניה מתקדמים ניתן למצוא:

 • מפעל מתכת באשקלון, בו יפעלו כ 40 מכונות עיבוד שבבי מתקדמות, אכלוס צפוי בתוך כ - 6 חודשים
 • מפעל משולב עץ ומתכת בכרמיאל, בשטח כולל של 9,000 מ"ר, המאוכלס בימים אלו.
 • מפעל מתכת בתחום קבלנות המשנה בא.ת. בר –לב, 6,000 מ"ר. אוכלס לפני כ 6 חודשים.
 • מפעל בתחום המוצרים לבניה בא.ת. בר לב, 3,000 מ"ר, אכלוס בעוד כ 6 חודשים.
 • מרכז לוגיסטי באזור חיפה, 5,600 מ"ר, אוכלס לפני כ 6 חודשים.

במאמר קודם, עסקנו בשלב א' של התכנון – שלב הייזום וקבלת ההחלטה הראשונית. במאמר זה נתקדם שלב נוסף לעבר תכנית האב:

שלב ב: תכנית האב

לאחר שהנתונים הכללים ברורים ככל האפשר, כתוצאה משלב הייזום,  ניגש לשלב הבא:

בשלב זה מעמיקה הירידה לפרטים.

הנהלת החברה והגורמים המקצועיים של החברה, צריכים לבצע תהליך מסודר של חשיבה עתידית על המפעל ב"אופק התכנון", קרי - בשנים הבאות.

שלב זה נתקל בד"כ בקשיים משום הקושי הטבעי להגדיר תחזיות מחייבות לאופק תכנון מרוחק.

השאלות אשר צריכות להישאל ועליהן צריכות להינתן תשובות מלאות ככל האפשר הן:

 • התחום הכמותי – תחזית ייצור ומכירות מקסימאלית, ממוצעת והשינויים הצפויים בכמויות לאורך הזמן.
 • תחום המוצר – כניסה לייצור של מוצרים חדשים אשר יחייבו הגדרות מבנה שונות (ממדים, יכול הנפה ושינוע מיוחדת וכד').
 • תחום הטכנולוגי – התפתחויות טכנולוגיות בתחום פעילות החברה והשפעתן על מרכיבי מבנה ודרישות תשתית ואספקות לציוד (צריכת חשמל, גזים, עמיסת רצפה, דרישות ניקיון וכד')
 • תחום הייצור – כמות וסוג אמצעי הייצור שיידרשו לייצור על פי כמויות והטכנולוגיות הנ"ל, כולל מרכיבי תשתית לציוד.
 • התחום הלוגיסטי – מלאי חומרי גלם, תוצרת גמור ומלאי בתהליך אשר יידרש באופק התכנון, הנחיה טכנולוגית בכל הקשור לדרכי שינוע וטיפול במלאים אלו.
 • שאלות נוספות - הספציפיות לתחום בו פועל הארגון.

טעות נפוצה היא להזניח, מפאת הקושי במתן התשובות או מפאת חוסר הבנת החשיבות, את אחד התחומים אשר הוזכרו לעיל.

מוביל הפרוייקט או המתכנן הראשי, הוא זה שצריך לוודא כי כל השאלות מוצאות מענה.

שאלה לגביה לא ניתן לתת תשובה ברמת סבירות טובה - תחייב תכנון מערך ואמצעים גמישים, על מנת להתמודד עם שינויים ודרישות אשר אינן ברורות בשלב זה של התכנון.

יכולתו של המתכנן הראשי ומוביל הפרוייקט צריכה לבוא בשלב זה ליידי ביטוי, בהובלת הצוות המפעלי לדיון ממוקד ופורה ומתן תשובות באיכות טובה.

תוצר השלב הזה הוא מסמך המגדיר, בחתכים שונים של הפעילות:

 • הנחות ייסוד לתכנון, קונספט התפעול וקונספט לוגיסטי.
 • מצב קיים.
 • קשרי זיקה בין מרכיבים שונים בתהליכים.
 • מאפייני שטחים ואזורים.
 • גודל ופרופורציות שטחים על פי סוגים ומאפיינים.
 • טכנולוגיות עתידיות ודרישות תשתית.
 • מבנה כללי של האתר ודרישות מיוחדות מהאתר.

 

מסמך זה ילווה בשרטוט "מלבנים" של האתר הכולל הגדרת גושי תפעול עיקריים על פי מאפייני שטחים ותפקוד, וכן תמונת האתר כולו. מסמך זה רלוונטי במיוחד אם כבר קיים אתר המיועד לפעילות.

 

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome