60% התיעלות בעבודת מחסן - מקרה אמיתי

במסגרת פרויקט גדול של התייעלות מפעל לייצור עדשות  משקפי ראיה (עדשות מרשם) נתקלנו במצב בו מחסן עדשות הגלם מהוה צוואר בקבוק תפעולי מבחינת זמני ליקוט החומר ומנצל שטח נרחב (מידי) משטחי המפעל לצרכי אחסון.
במאמר זה, נפרט את תהליך ניתוח המקרה, ביצוע העבודה והתוצאות בצירוף תמונות מן הפרויקט.

ניתוח תהליך המחסן העלה מספר עובדות:

1. ליקוט ידני על סמך הוראת ליקוט ממוחשבת ממערכת מיושנת ממנה ניתן להפיק הוראות מודפסות בלבד.
2. ליקוט לפי הזמנה כאשר לכל הזמנה מופקת (בהדפסה) לביצוע, הוראת ליקוט נפרדת.
3. כל הזמנה מלוקטת בנפרד. העובד הולך לאיתור המוגדר במערכת, מלקט 2 פריטים וחוזר לעמדת הדיווח על מנת להשלים את תהליך הניפוק לייצור.
4. סה"כ זמן מדוד לביצוע ליקוט עדשות גלם להזמנה היה כ - 3 דקות לביצוע הזמנה.
5. ביצוע תקינה העלה, כי ניתן להגיע למחצית הזמן המדוד.
6. אמינות המלאי במחסן - הייתה נמוכה ביותר, כ - 70%, ולכן, לפני כל הזמנת חומרי גלם מחו"ל, בוצעה ספירה ידנית על מנת לוודא מה צריך להזמין (כמובן שהדבר התבטא במלאים עודפים מחד וחוסרים גדולים מאידך).
7. תהליך ליקוט ידני אשר התבסס על קריאת הכתוב ע"ג קופסת החומר, גרם לטעויות ולכן הייתה עמדת בקרה מיוחדת לפני שחרור החומר לייצור, כדי למנוע טעויות אלו.

מה בוצע במסגרת הפרויקט?

  1. החלפת מתקני האחסון במחסן ממדפי סטנדרטיים לארונות אחסון מיוחדים, אשר תוכננו על ידנו, להשגת קיבולת אחסון מקסימאלית – באופן זה הקטנו את שטח המחסן בכ - 40% וקיצרנו את מרחקי ההליכה של המחסנאים.
  2. אפיון מערכת מחשב למחסן, המתממשקת למערכת המידע המיושנת של הארגון (AS400) ויודעת להפיק הוראות ליקוט ממוחשבות לכל אמצעי שהוא כגון מסופונים.
  3. שינוי שיטת הפקת הוראות הליקוט. מערכת המחשב שאופיינה על ידנו ובוצעה על ידי בית תכנה מתמחה הפיקה הוראת ליקוט ל - 16 הזמנות ביחד, כך שבהליכה אחת בתוך במחסן לוקטו 16 הזמנות ע"י המחסנאי (ולא 2 כמו בעבר). הנחיות הליקוט היו באופטימיזציה על פי סדר הליכה נכון וכל הוראות הליקוט, דיווח ביצוע וגריעה המלאי נעשו באופן אוטומטי תוך שימוש במסופונים.
  4. תוכננה עגלת ליקוט בה יש מקום למגשי אחסון עבור 16 הזמנות גם יחד, והוראות הליקוט הופקו עבור עגלה ולא עבור כל הזמנה בנפרד.

התוצאות היו מפתיעות:

התכנון המחודש הביא לשיפור תהליכי העבודה ולרווחיות גדולה יותר, גם במדדים של:

1 חסכון של 83% בזמן העבודה - משך זמן הליקוט להזמנה ירד מ - 3 דק, ל - 1/2 דקה בלבד. בהתאם הוקטנה מצבת העובדים.

2 חסכון של 71% בעלויות שכר - צוות המחסן צומצם מ - 5 עובדים ל - 2 בלבד. ובנוסף, אפס, טעויות ליקוט הביאו לביטול תפקיד בקרת הליקוט והחומר שוחרר לייצור מיד. – חסכון נוסף של 2 משרות קבועות.

3 שטח המחסן צומצם בכ - 40% והתפנה שטח להכנסת קו יצור מודרני וחדש.

4 שיפור של 26% באמינות המלאי - אמינות המלאי במחסן הגיעה בספירות תקופתיות ל - 96% (לעומת כ 70% קודם לשינוי). 

5 קלות התפעול של המערכת אפשרה לכל עובד לעסוק בליקוט, לאחר הכשרה של מספר דקות בלבד. בתקופות לחץ התאפשר תגבור נקודתי קל ומהיר של צוות המחסן. 

 

תמונות מן הפרויקט

 

המחסן בשלבי מעבר, מימין המדפים הישנים, משמאל המדפים החדשים שתוכננו על ידנו לקיבולת אחסון מירבית.

 

 

 

 

 

 

קופסת האחסון שתוכננה על ידנו לקיבולת מקסימאלית ומאפשרת שימוש במסופונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנון המחסן החדש: שטח כולל קטן בכ - 40% מהשטח הקודם.

 

 

 

 

 

 

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome