ירון אביגדור טכנולוגיות

שורה תחתונה
האתר לפני שיפוץ
שורה תחתונה
האתר לאחר סיום העבודות הכניסה למשרדי החברה
שורה תחתונה
חלק ממשרדי החברה
שורה תחתונה
אולם היצור

הפרויקט: תכנון מפורט מפעל ומשרדי חברת "ירון אביגדור טכנולוגיות"

המטרה: תכנון מפורט למפעל חדש באתר הדורש שיפוץ מסיבי, תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים של הגעת ציוד וייצור הזמנות שהתקבלו.

הרקע: חברת "ירון אביגדור טכנולוגיות" הוקמה על ידי ירון אביגדור, מנכ"ל ובעלים. ירון הוא מנהל מנוסה בתחום קבלנות המשנה. הצורך היה לתכנן וליישם במהירות מפעל חדש, הכולל ייצור, תומכי ייצור (הנדסה, איכות) ואדמיניסטרציה בלו"ז קצר ביותר ובמבנה בשטח מצומצם ובמצב פיזי גרוע ביותר.

האתגר: ביצוע תכנון כאמור לעיל, ובלו"ז קצר ביותר, תוך מגבלות מבנה קשות מאד.

מה בוצע:

מיפוי הפעילויות המתוכננות להתרחש במפעל העתידי ותכנון מתאים:

  • מיפוי כלל התהליכים במפעל העתידי ובניית תרשים זרימה מפורט.
  • מדידות המבנה שנבחר ואיתור כל הנקודות המחייבות התייחסות תכנונית ( גבהים, קווי תשתית ברחוב, מגבלות עומסי רצפה ועוד).
  • הבנת הדרישות הסטטוטוריות ( בטיחות, כיבוי אש, איכות סביבה, תברואה, תנאי עבודה ועוד) עימן נאלץ המפעל להתמודד באתר החדש.
  • הורדת מידות של ציוד העתיד להגיע, ממפרטי יצרן וציוד דומה המוכר לנו היטב.
  • תכנון קונספט ואישור על ידי צוות המפעל.
  • תכנון מפורט של רצפת הייצור – מיקום מכונות, מעברים, הגדרת תשתיות נדרשות לכל מכונה במקומה המדויק.
  • תכנון המשרדים כך שיתמכו בתהליכי המשרד השונים תוך שמירה על קשרי זיקה נכונים בין הפונקציות השונות.

התוצאות:

✓ מפעל חדש ויפה פעיל בהצלחה מזה מספר חודשים

✓ כל הדרישות הפונקציונליות והתכנוניות טופלו במלואן

✓ תגובות מצוינות של לקוחות המפעל בעת סיורים ומבדקים

_iesupport _chrome