ניהול פרויקטי הקמה

בניהול פרוייקט של הקמת מפעל ו/או אתר לוגיסטי חדש  אנו מבצעים ניהול הפרוייקט מצד הלקוח, יזם הפרוייקט. הניהול מתבצע כשלב המשך של התכנון הפונקציונאלי ומתוך הכרות מעמיקה עם מאפייני הפעילות של הלקוח, טכנולוגיות, כמויות, תחזית התפתחות וצרכים מיוחדים. אנו פועלים כחלק אורגאני של צוות הלקוח, היזם או הבעלים, ולא כיועץ חיצוני.

במהלך העבודה נפעיל את כל צוות היועצים ומתכננים הנדרש. ביכולתנו לספק שירותי אלו או לפעול עם יועצים ששכר הלקוח בתיאום עימנו.

הפעלת צוות היועצים תהיה בראיית צרכי הלקוח תוך הבנה מעמיקה של צרכיו. התוצר הוא פרוייקט ומבנה המתאימים ללקוח ונבנו מתוך הבנה לצרכיו ולא מתוך שיקולים אחרים. בכל שלב ושלב אנו פועלים עם הלקוח והיועצים עד שכל המשמעויות של ההחלטות השונות ברורות ללקוח, הן בצד התפעולי והן בצד הכספי והנדסי של הפרוייקט. ביכולתנו לתת שירותים נוספים כגון רכש שירותים ומוצרים לפרוייקט ותיאום התכנון.

_iesupport _chrome