מנחים, מורים ושומרי הסף - ביקורת האיכות כחלק מתהליך התפעול

בסדרת מאמרים זו אנו עוסקים בתהליך התפעול.

בכל מאמר אנו עוסקים במרכיב אחר של התהליך, על פי התרשים שמלווה אותנו בכל מאמר ומאמר - והפעם הגיע תורה של מחלקת בקרת האיכות.

ראשית, בואו לא נבלבל בין הבטחת איכות לבקרת איכות.

הבטחת איכות עוסקת בהגדרת דרישות האיכות מהמוצר לאורך כל שלבי החיים שלו, והגדרת תהליכי בדיקה נדרשים על מנת לעמוד בדרישות אלו.

בקרת איכות, לעומת זאת, היא דבר שונה - בקרת האיכות עוסקת בבדיקה ואישור של קיום איכות המוצר כפי שהוגדרה, ולא בהגדרות עצמן.

 

 

בתהליך המוצג מעלה, נמצאת בקרת האיכות אחרי הייצור - אך זו הגדרה שנוחה לתיאור גרפי בתרשים בלבד.

למעשה עדיף ונכון שילוב של בקרת האיכות בתהליכי הייצור ולא רק בתום התהליך.

על ידי שילוב בקרת האיכות בתהליכי הייצור ניתן לעצור ייצור לא תקין לפני השלמתו ולפני העברה לשלב הבא בתהליך, וכך להקטין את עלויות אי האיכות.

 

 

סוגי בקרת האיכות

·       בקרה פרמטרית – בשיטה זו נבדקים משתנים / פרמטרים שנים במוצר ונבחנת עמידתם במפרט הנדרש. כך למשל נבדקות מידות שונות, התאמות גוון, משקל וכיו"ב.

·       התאמה לתקנים – בשיטה זו בודקים את התאמת המוצר לתקנים שונים המוגדרים עבורו, ויתכן שמוצר שעמד בביקורת על פי מידות ופרמטרים ייפסל בשיטה זו, עקב אי התאמה לתקן מחייב רגולטורי או המוגדר על ידי הלקוח.

 

תהליך הבקרה עצמו מורכב מ 4 שלבים:

 

שלבי תהליך הבקרה

1.     נטילת הפריט לבדיקה (מתוך קו הייצור, או דגימה מתוך מלאי תוצרת גמורה, מלאי חומר גלם וכו')

2.     ביצוע הבדיקה. בהתאם למפרט הבדיקה שהוכן על ידי הבטחת איכות או תקן מתאים.

3.     הגדרת התוצאה והחלטה. עובר / לא עובר, תקין / לא תקין, נדרש טיפול נוסף

4.     פעולה המתייחסת לתוצאת הבדיקה: אי קבלת המוצר, פעולה מתקנת, העברה למלאי וכיו"ב.

 

בדרך כלל יש להקנות לבקרת האיכות את כל הסמכויות לעצור ייצור או לעכב מוצרים ולמנוע את המשך התהליך עבורם, במקרה שבהם המוצרים לא עברו בהצלחה את תהליך ביקורת האיכות.

מוצרים אשר לא עברו בהצלחה את תהליך ביקורת האיכות - מועברים בד"כ  לאזור הסגר, בו הם מבודדים באופן פיזי, על מנת למנוע זליגה והתערבבות במוצרים התקינים, עד לקבלת החלטה סופית על המשך הטיפול בהם.

החלטה על המשך הטיפול במוצרים אשר לא עברו בהצלחה את תהליך ביקורת האיכות, מתבצעת על ידי ועדה המורכבת מנציגי מספר דיסציפלינות בתהליך ובהן: ייצור, הנדסה, איכות וכו'. ועדה זו נקראת MRB – Material Requirement Board.

 

החלטות על המשך טיפול במקרה בו מוצר לא עבר בהצלחה את תהליך ביקורת האיכות

·       פסילה מוחלטת והשמדה.

·       תיקון והשמשה.

·       הנצלה בדרך של פירוק והחזרת רכיבים למלאי.

·       הגדרה כתקין בתנאים מחייבים.

 

 

 

בעבודתנו, במפעלים רבים, אנו נתקלים במקרים בהם בקרת האיכות היא המחסום האחרון בפני זליגת מוצרים לא תקינים.

המתודולוגיות שאנו מיישמים באות להקטין את הצורך בבדיקות וביקורות ולהגדיר את השמירה על איכות כמבוצעת כחלק בלתי נפרד מתהליך הייצור.

לצורך כך, במקרים רבים מבקרי האיכות הופכים מ"שוטרים" שמטרתם לתפוס את ה"גנבים", למורים ומחנכים המדריכים את צוות התפעול בביצוע תהליך איכותי המקטין את הצורך בבקרות איכות יעודיות והופך אתן לחלק מהתהליך.

קטעים מנושאים אלו תוכלו למצוא במאמרים רבים אשר פורסמו בעבר ידנו והעוסקים במתודולוגיות Lean , QCPC   ועוד.

 

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome