ניהול הרכש

שיפורים והצלחות בתחום הרכש תורמים ישירות ל"שורה התחתונה" של הרווחים.

 מומחי החברה בתחום הרכש, בעלי נסיון רב שנים במגוון חברות תעשייתיות ומסחריות, ילוו את הלקוח בכל מגוון הנושאים הקשורים ברכש ובהם:

 • הדרכת מנהלי רכש וקניינים במתודולוגיות ותהליכי רכש יעילים.
 • פיתוח והטמעה של מתודולוגיות רכש המותאמות לצרכי הארגון.
 • ביצוע רכש אסטרטגי וניהול מו"מ בהיקפים גדולים עם ספקים קריטיים לארגון.
 • קניינות - כתחליף זמני לעובד שנעדר או במשרה חלקית באופן קבוע.

 

שאלון: בחן את עצמך ואת הארגון שלך - האם הארגון שלך, אכן ממצה את יכולות הרכש:

 • האם קיימת מתודולוגית רכש מובנית?
 • האם קיים ריבוי ספקים לכל תחום?
 • האם מתבצע תהליך הערכת ספקים תקופתית וכן Benchmarking (השוואה מול תנאי השוק) לגבי הספקים הקיימים והחדשים?
 • האם מתבצע הליך ניהול סיכונים, לפחות אחת לשנה?
 • האם קיים שימוש במידע ובמודיעין עסקי?
 • האם מתבצע הליך מדיד של הורדת עלויות אשר תוצאתו הינה חיסכון ע"פ יעדי הנהלת הארגון?
 • האם תנאי התשלום לספקים (אשראי ספקים) גבוהים מתנאי התשלום של הלקוחות (אשראי לקוחות)?
 • האם תהליך הייבוא נבחן לאחרונה על מנת להוריד את עלותו?
 • האם רכש טכני מתבצע במלא היעילות?
 • האם ניתנת תשומת לב לרכש עקיף (רכש המהווה עשרות אחוזים מכלל הרכש)?
 • האם לאחרונה נבחנה כדאיות של ביצוע פעילויות מסוימות אשר אינן נמצאות ב – Core Business של החברה באופן פנים חברתי מול ביצוע ע"י מיקור חוץ כדוגמת - יציאה לספקי משנה לפרויקטי: Turn Key ומדידת ביצועי מיקור חוץ וספקים

במידה ואחת או יותר מהתשובות לשאלות הללו הינה לא – קרא לנו לפגישת אבחון ראשונית ללא התחייבות מצידך.

_iesupport _chrome