תוכנה לניהול שכר עידוד

מומחי שורה תחתונה, תכננו מערכת חדשנית אשר תגדיל את המוטיבציה של העובדים להשקיע ולהגיע לביצועים טובים יותר

ניהול יעיל של מערכת שכר עידוד הוא נושא מפתח בהפעלת מערכת של שכר עידוד.

המערכת מתבססת על תקנים של זמן עבודה, מחד, וביצועי הפעילות של העובדים, מאידך. נתונים אלו מושווים לשעות עבודה בפועל ובעזרת נוסחה המואמת לכל מפעל, מייצרים את בונוס השכר לעובדים. הנתונים נשמרים בטבלאות מחשב אשר מועברות למערכת השכר לצורך ביצוע תשלום.

במהלך הפעלת המערכת יש לבצע התאמה לפעילות של כל מפעל ולהגדרות שונוטת המתקבלות מהנהלת החברה.

 

_iesupport _chrome