תכנון מפעלים ומערכים

שורה תחתונה פועלת במגוון דרכים לייעול הממשקים הכלכליים של החברה או הארגון. במסגרת התהליך בוחנים המומחים שלנו את סביבת העבודה, ברמת המיקרו והמקרו, ומנסחים תכנית כוללנית ואפקטיבית לייעול כוח האדם וסביבת הייצור באמצעות שינוי שלד המפעל.

תכנון מפעלים ומערכי ייצור מתבצע כאמצעי לשיפור תהליך העבודה, במפעל קיים או לפני מעבר לחלל חדש. במקרה הצורך מתבצע תכנון מחדש של התשתיות (חשמל, אינסטלציה, מיזוג, נגרות).

המהנדסים של שורה תחתונה מוכיחים בכל פרויקט מחדש שכדי ליצור הצלחה אמיתית לאורך זמן נחוצה יותר מיכולת טכנית נרכשת – נחוצה ראייה רחבה אל העתיד. במהלך התכנון נלקחים בחשבון גורמים כמו צמיחת כוח האדם והתרחבות בעתיד כדי להבטיח שהחלל ישרת את הלקוח נאמנה במשך שנים.

תכנון מפעלים – משלב תכנית האב ועד פרוגרמה מפורטת לבינוי

הפרוגרמה היא תוצר של אפיון בעקבות מחקר מקיף בשטח ולמידת צרכי הלקוח. בפרוגרמה מוגדרות הציפיות מהפרויקט, כמו גם אלמנטים לוגיסטיים:

נבחנים ומוגדרים השטחים העומדים לרשות החברה והמהנדסים להעמדת מיכון או ציוד חדש, אפיון  הצוות המקצועי (במידה שנדרשת הגדרת תפקידים או מצבת עובדים חדשה), בחינת שיטות העבודה הקיימות וביצוע אנליזה כלכלית בהתאם, תיאור תשתיות חדשות בתחומי המפעל הנחוצות להפעלת מיכון חדש או קיים, הגשת תקציב, לוח זמנים וצפי לסיום הפרויקט.

תכנון מערכי ייצור והרכבה

משהושלם אפיון ההיקף ואופי הפרויקט, מתפנים המהנדסים של שורה תחתונה לתכנון מערכי הייצור. הבנה מעמיקה של האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות החברה או הארגון תוך הפעלת כוח האדם המתאים היא אבן השתייה להצלחה כלכלית וחסכון בעלויות.

המהנדסים עוסקים באיסוף נתונים, בחינת המיכון הקיים וציוד חדש במקרה הצורך, זרימת החומר, הורדת עלויות הייצור ושיפור הרווחיות.

תכנון מערכי מפעל: ייצור, אחסון, מעבדות, לוגיסטיקה

ניצול מיטבי של שטחים תוך יישום תהליכים יעילים בכל הרמות:

הצבת העמדות השונות בשטח לייעול זרימת החומר, הקטנת טווח השינוע בין עמדות, מיצוי השטחים תוך התחשבות באפשרויות גישה וכו'.

תכנון מערכי המפעל מקיף את כל החללים ואזורי העבודה השונים: קווי הייצור, חדרי ההנהלה, חדרי מנוחה, חדרי שירותים ומטבחונים, משרדים, מחסנים, חדרי אוכל ועוד – כולם בהתאם לצרכי הלקוח.

_iesupport _chrome