תמחור מוצר

לאורך כל שלבי הייעוץ התפעולי, יעדי "שורה תחתונה" הם ברורים ושקופים: השגת שיפור משמעותי ועקבי ברווחיות הארגון או החברה של הלקוח.

לצורך הגעה ליעדים שהוצבו, שורה תחתונה מבצעת שורה של פעולות לבניית מערך תמחיר ובקרת התמחיר הקיים. שלב תמחור מוצר הוא שלב קריטי וחשוב, שיכול להיות נקודת המפנה עבור חברה העומדת בפני איומים כלכליים. כשהמומחים של שורה תחתונה ניגשים לניסוח מערך תמחיר חדש או ייעול של אחד קיים, הם עושים זאת בצורה ממוקדת וצלולה, עבור הלקוח ומתוך הבנה של עולמו.

תמחור מוצר מתבצע באמצעות יישומן של מתודולוגיות מתקדמות כגון בניית תמחיר ABC ועוד. לצד יישום מתודולוגיות התמחיר המתאימות ללקוח, מתבצע גם הליך של ניתוח ושיפור שרשרת האספקה בארגון (Supply Chain Management). בחינת כל הגורמים המעורבים בתהליך הייצור והאספקה – ספקים של חומרי גלם שונים, ספקי רכיבים, סיטונאים וקמעונאים – כדי להקטין את מלאי חומרי הגלם ו"מלאי מת", ובכך לשפר את מבנה ההון בחברה וזאת השלכותיו על תמחיר מוצרי החברה ושירותיה.

כמו כן, קיימת אפשרו לתקינה לזמני עבודה ותכנית לשיפור שיטות וחסכונות בתהליכי העבודה, על מנת לשפר את עלות המוצר הקיימת בתמחיר.

ביישום של מערכות שכר עידוד – פרמיות ניתן לשפר את מרכיבי העבודה והאיכות בתמחיר המוצר. שורה תחתונה מתכננת ומיישמת מערכת שכר עידוד שתומכת בשיפור השיטות, מגדילה את תפוקת העובדים ובתוך כך את הרווח הסופי לארגון.

הדרכה ויישום של שיטות הניהול המתקדמות יחד עם ניתוח שרשרת האספקה הארגונית מובילים לשיפור התוצאות הכספיות, הקטנה דרסטית של עלויות התפעול ושיפור הרווחיות כתוצאה מהקטנת עלויות הייצור.

_iesupport _chrome