Lean

שיטת "הייצור הרזה" פותחה במפעלי טויוטה ומבוססת על ההנחה שרצוי להשקיע משאבים בכל פעולה כל עוד היא בעלת ערך ללקוח. פעולה או תהליך בעלי ערך ללקוח, מוגדרים ככאלו אם הלקוח מוכן לשלם עבורם. פעולה אשר לא מוסיפה ערך ללקוח מוגדרת כבזבוז. פעולה אשר מגדילה עלות, אך לא מנפקת תועלת. למשל: מלאי, פחת, שינוע.

עקרונות השיטה העיקריים:

  • ייצור עפ"י דרישה (PULL) ולא עפ"י קיבולת ייצור.
  • צמצום הבזבוז – הקטנת הגורמים אשר לא מוסיפים ערך ללקוח: ייצור עודף, זמני המתנה, שינוע, מלאי, תוצרת פגומה, תקלות מכונה.
  • שיפור מתמיד ושאיפה לשלמות.

שיטת "הניהול הרזה" מספקת כלים לצמצום גורמי הבזבוז וע"י כך להקטנת עלויות הייצור. שיטת הניהול הרזה ניתנת ליישום בכל שלבי שרשרת האספקה ומאפשרת שיפור משמעותי בהיקף המלאים ושטחי האחסון, הגדלת תפוקות, הקטנת פחתים וקיצור זמני אספקה.

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome