TPM

TPM - Total Productive Maintenance

מטרת השיטה להביא למינימום את הזמן בו עומדת המכונה בשל תקלת שבר, הקטנת מספר המוצרים הפגומים והקטנת מספר ומשך עצירות המכונה.

כחלק מהתהליך, יש לאסוף נתונים על ביצועי המכונה. נתונים אלה כוללים את זמני עבודת ועצירת המכונה, סוגי התקלות ומשכן, כמות המוצרים שיוצרו וכמות הפסולים בתהליך.

במסגרת הפעלת השיטה על תחנת עבודה, נבנית תכנית תחזוקה מתודית לתחנה, עפ"י העקרונות הבאים:

  • אחזקה מתוכננת: במסגרת מדיניות ניהול זו נקבעים מועדים לטיפולי המכונה השונים (אחזקת שבר, אחזקה מונעת וכו'), חלוקת אחריות, לו"ז לביצוע וביצוע קפדני.
  • אחזקה אוטונומית: מפעילי המכונות מהווים שותפים לתהליך השינוי ולעשייה בשטח, על כן מפעיל המכונה לוקח חלק פעיל בתהליך האחזקה. באחריות המפעיל לבצע טיפולים יזומים, להעלות בעיות ולהציע הצעות ייעול.
  • הדרכה: העברת הדרכות והכשרות לאנשי האחזקה ולמפעילים על בסיס קבוע במטרה לשפר את מיומנויות העובדים.
  • התמקדות באיכות מוצרים: שימוש במכונה בתנאים המאפשרים להקטין למינימום את כמות הפסולים בתהליך.
  • ייעול עבודה תומכת ייצור: יישום TPM מאפשר הזמנת חלקים וטכנאי מכונה בצורה ממוקדת המאפשרת להזמין רק את החלקים הנחוצים, בכמות מדויקת ובתזמון מדויק.
  • בטיחות, נקיון ואיכות סביבה: יצירת סביבת עבודה נקיה ומסודרת ולצמצם את הסבירות לתאונות ולמפגעים סביבתיים.

במסגרת תהליך TPM מיישמים 5S בתחנת העבודה.

בתהליך TPM לוקחים חלק עובדים ממגוון תחומים במפעל: אנשי אחזקה, מפעילים, מהנדסים, אנשי איכות, אנשי פיתוח ויועצים. צוות מגוון מביא לחשיבה מקיפה ויצירתית.

יישום TPM מוצלח מביא לצמצום משמעותי בהוצאות אחזקה, הקטנת זמני מחזור, הקטנת עלויות עבודה ישירה והגדלת יעילות המכונה.

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome