מהו TPM ומהי חשיבותו לארגון?

TPM - Total Productive Maintenance הוא אחד מכלי ה – LEAN

כלי זה, מאפשר באופן מתודי ומושכל, לשפר את ביצועי הארגון בכל הקשור לתפוקות מהציוד (הון) אשר הושקע בו.

המטרה העיקרית של TPM - הינה להגדיל את אפקטיביות הציוד.

TPM מטפל בסיבות להקטנת האפקטיביות ותקלות בציוד, תוך כדי יצירת סביבת עבודה בין עובד לציוד. המאפשרת תחושת בעלות של העובד על הציוד, והובלה לאחזקה אוטונומית.

 

במקומות רבים מיושמת פעילות TPM במקביל ובמשולב עם פעילויות אחרות בתחום יעילות הייצור ואיכות.

פעילויות כגון: TQM – Total Quality Management כלומר צוותי שיפור וקייזן – KAIZEN, אשר כולם יחד, למרות הבדלי השמות שואפים לאותה מטרה: שימור והגברה של פעילויות המוסיפות ערך לארגון / מוצר והקטנה עד כדי ביטול של פעילויות שאינן מוסיפות ערך לארגון.

ידוע שכדי לנהל - צריך למדוד.

מדד מקובל לפעילויות ה TPM הוא ה OEE.

- OEE - Overall Equipment Efficiency מדד יעילות הציוד הכוללת.

מדד זה משמש לצורך איתור מוקדי בזבוז - (Muda - 無駄)  בתחומי מיכון וציוד בייצור.

במדד משתמשים על מנת לבחון את השינויים שנגרמו עקב פעילויות שונות בתחום הTPM, כגון אחזקה אוטונומית ומונעת, קיצור זמני כוונון ועוד.

מדד זה פותח בשנות ה- 70 על יד ה- JIPM - Japan Institute for Plant Maintenance  כחלק ממתודולוגיית ה  .TPM, המדד בוחן באופן כולל את ניצולת הציוד בארגון.

המדד הינו יחסי והמדידה מתבצעת  באחוזים והארגון משווה בין תקופות בשלבים שונים של פעילות הTPM -  והמדד הוא אינדיקציה עבור שיפור בפעילות ובזמינות הציוד לפעילות מוספת ערך.

המדד הסופי - מהווה, מנה (חלוקה) של כמות המוצרים הטובים המיוצרים בפועל כפול זמן המכונה הנדרש לכל מוצר, בזמן העומד לרשות הייצור.

 

פעילות TPM מורכבת מ - 7 שלבים -   PILLARS

  • אחזקה אוטונומית
  • אחזקה מתוכננת
  • אחזקת איכות
  • שיפור ממוקד
  • ניהול מוקדם של הציוד
  • הדרכה וחינוך
  • בטיחות וגהות

 

שימו לב!!! כל עמודי ה - TPM, ניצבים על בסיס מוצק של S5. קראו על כך וראו פרויקט לדוגמא אשר ביצענו בבקרה גבע – מחלקת פרופילים

ארגונים אשר פעילותם מוטת ציוד והשקעות  בהון יפיקו תועלת רבה מיישום מערכת TPM, על ידי הקטנה ניכרת של עצירות מכונה, ושיפור מדד ה - OEE, אשר הוזכר לעיל. כמו כן, תשתפר תחושת העובדים והמורל שלהם עקב תחושת הבעלות על הצמוד ותחושת השייכות והאכפתיות של עובד במקום העבודה.

כמו מרבית הכלים הניהוליים, גם כאן על מנת לקבל הצלחה מהותית ורווחים לאורך זמן נדרשת מעורבות הנהלה באופן אקטיבי, שינוי השיח בארגון והפיכת הTPM למתודולוגיה המרכזית לאורה נבחנים הביצועים של צוותי הייצור בכל רמות הניהול.

לקריאת חומר נוסף בנושא - לחץ

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome