תכנון מפעל או אתר לוגיסטי שיקולים בתכנון מערכת אינסטלציה

בהמשך לסדרת המאמרים העוסקים בתכנון מפעל חדש, הגענו עד לשלב התכנון הפונקציונלי המפורט.

בשלב זה, כזכור, יש להגדיר את כל התשתיות הנדרשות לציוד השונה ולתפקוד המפעל. בהגדרות אלו נכללת גם מערכת האינסטלציה.

הגדרות אלו ישמשו את מהנדס המים והביוב בתכנון המערכת המיטבית מבחינת עלות / תועלת ומבחינת עלויות תפעול שוטפות.

למערכת האינסטלציה מאפיין ייחודי והוא, שבניגוד למערכות רבות אחרות, חלקים ניכרים ממנה מבוצעים בשלב הבניה הרטובה, קרי ביסודות המבנה וברצפה. עקב כך המרווח הנותר לתיקון טעויות הוא קטן יחסית למערכות אחרות, ותיקון טעויות או שינויים ותוספות - עלותם רבה מאד.

מערכת האינסטלציה מתחלקת למספר חלקים:

 1. מקור ראשי וחיבור לרשות המקומית
 2. צנרת אספקה
 3. ניקוז מי גשם
 4. שפכים סניטאריים
 5. שפכים תעשייתיים

 

 1. אספקת המים תכנון מקור האספקה הראשי. המערכת כולה נקראת בשפת הבונים "גמל". הכוונה לחיבור הראשי של האתר הכולל מדי מים , מגופים ראשיים ומ"ז (מונעי זרימה חוזרת). עלות מערכת זו יכולה להגיע לכמה עשרות אלפי שקלים. מהנדס האינסטלציה מתכנן את המערכת כך שתוכל לספק את כל דרישות האתר בפעילות השוטפת ובמצב חירום, שריפה למשל.

 

 1. צנרת האספקה למשתמשים השונים. משתמשים אלו יכולים להיות:
  • משתמשים סניטריים – שירותים, כיורים שונים ומטבחים.
  • משתמשים יעודיים, כלומר ציוד ומכונות הספציפיים לפעילות האתר והדורשים מים לפעילותם.
  • קו ברזי כיבוי, "הידרנטים", היקפי בחצר ובתוך המפעל. מערכת זו היא נפרדת לחלוטין ממערכת הכיבוי במתזים "ספרינקלרים".
  • אספקת מים למערכת כיבוי אוטומטית "ספרינקלרים"

 

מכל הנ"ל, מתכנן האינסטלציה יכול לפעול לפי הכללים והתקנים המוכרים והידועים ולפי הנחיות יועץ הבטיחות אש בכל הסעיפים למעט תכנון המערכת הייעודית למפעל.

מערכת זו צריכה להיות מוגדרת על ידי המתכנן הפונקציונאלי בהתאם לדרישות התשתית של כל מתקן ומכונה.

מכאן שהתכנון המפורט של מיקום הציוד חייב להתבצע בשלבים המוקדמים ביותר של הפרויקט, על מנת לאפשר לתכנן ולבצע את המבנה כולל מערכות האינסטלציה מוטמעות בקירות וברצפה.

 

 1. ניקוז מי גשם: בתכנון מערכת המנקזת את מי הגשם מגג המבנה, אשר יכול במקרים רבים להיות בן אלפי מ"ר, ומחצרות המבנה - יש לתת תשומת לב מיוחדת לפעילות המתרחשת בחצר המבנה ולוודא כי גם בעת גשם חזק ורצוף אין הצפות החודרות החצר למבנה ואין הפרעה לפעילות השוטפת המתרחשת בחצר בגלל זרימות ושלוליות.

 

 1. שפכים סניטאריים: ביוב סניטארי אוסף את השפכים אשר אינם מחייבים טיפול ו /או בדיקה מיוחדת, ומזרים אותם למערכת הביוב של הרשות המקומית. בד"כ ביוב זה מקורו בשירותים, מקלחות ומטבחים, וכן, לא לשכוח – פינות שתיה ומתקני מים המפוזרים ברחבי האתר. בתכנון המערכת באתר קיים, יש להתחשב במיקום צנרת האיסוף בחצר - המתאפיינת בבריכות איסוף. את המקורות השונים לביוב כדאי לתכנן בקרבת מקום לבריכות האיסוף, על מנת לחסוך חפירה והנחה של צנרת ארוכה ויקרה, מנקודת השימוש עד לבריכת האיסוף.
 2. שפכים תעשייתיים: אלו השפכים הנוצרים כתוצאה מתהליך הייצור והתפעול באתר ומקורם בציוד ומכונות וכן בפעילויות נוספות כגון עבודות אחזקה, בתי מלאכה, אזורי שטיפת כלים וציוד וכד'. אין להזרים ממערכת זו לביוב ישירות בשום פנים ואופן. במרבית המקרים מנהל שמהאתר שבאחריותו תהיה הזמה שכזו - יהיה חשוף לתביעה פלילית אישית. בנוזלים הנאספים יש לטפל על פי הנחיות הרשות המקומית, איגוד ערים לאיכות סביב הרלוונטי לאזור והמשרד לאיכות הסביבה. בעת תכנון מפעל חדש אנו, בחברת שורה תחתונה, נוהגים להיפגש עם יועץ איכות סביבה, על מנת להבין ולקבל הנחיות הספציפיות לפעילות המפעל המתוכנן, כך שנוכל לתת למתכנן האינסטלציה את ההגדרות המתאימות. המשמעות היא בד"כ כי יש צורך במתקני טיפול לנוזלים אלו. החל במתקן הפשוט ביותר שהוא מפריד שומנים ועובר עד למערכות טיפול כימיות ו / או ביולוגיות לנטרול האלמנטים המסוכנים בנוזלים. במרבית המקרים הנוזלים מוזרמים לאחר טיפול למערכת העירונית, אך ישנם גם מקרים רבים בהם לפחות חלק ממרכיבי השפכים נאספים ומפונים, כמעשה של שגרה, לאתר פינוי רשמי ומוכר. במקרה שכזה עלינו, כמתכננים פונקציונאליים להקצות מקום ולהגדיר שיטות לפינוי זה.

 

 בעת הכנת מסמך ההנחיות הטכניות למפעל החדש אנו, בחברת שורה תחתונה, מספקים למתכננים השונים את כל המידע הנחוץ להם, ועונים על מרבית השאלות והנושאים שנרשמו במאמר זה. עם השנים ובעקבות פרויקטים רבים שבצענו רכשנו ידע רב בכל הקשור לתכנון המערכות השונות באתר.

מעוניין בפגישה ללא התחייבות?
השאר פרטייך עכשיו:
הודעתך נשלחה בהצלחה
 
_iesupport _chrome