שיפור תהליכים

במסגרת שירות הייעוץ התפעולי, שורה תחתונה פועלת בכמה מישורים לשיפור תהליכי הייצור והלוגיסטיקה:

ניתוח ושיפור תהליכים תעשייתיים ולוגיסטיים

כדי להשיג תוצאות מוכחות בשיפור התהליכים התעשייתיים והלוגיסטיים יש לפעול בכמה שלבים:

  • אבחון סל משפחות המוצרים או השירותים של המחלקות השונות בארגון.
  • אבחון תהליכי הטיפול בלקוח, הייצור, השינוע והאחסון השונים הדרושים לסל המוצרים או השירותים.
  • ביצוע מחקרי עבודה וזמן לכל הפעילויות. הגדרת תקן זמן אפשרי לפעילות, לאחר שיפור.
  • תכנון והגדרת תהליכי עבודה ושיטות עבודה משופרות.
  • ליווי ביישום של תהליכי העבודה והשיטות המשופרות עד לעמידה ביעדים שהוגדרו.

ניתוח ובחינה של מערך התפעול והתהליכים בו

התאמת שיטת ניהול הייצור, שיטות הייצור, זרימת המידע, זרימת החומר והתהליכים השונים לצרכי הארגון והשוק המשתנים לעיתים קרובות. הפטרות מ"משקל עודף", חסכון בעלויות הייצור והגדלת הרווחיות. מהנדסי שורה תחתונה בקיאים בשיטות ניהול חדשניות כמו Lean Production, על מרכיביהן השונים (5S, STANDARD WORK, TPM, DFT). 

העברה מפיתוח לייצור

הקטנת ה-Time to market ושיפור איכות המוצרים. שורה תחתונה מיישמת מנגנונים מוכחים לשיפור תהליך ההעברה מפיתוח לייצור וכן שיפור בתהליך תקצוב הפרוייקט ותהליך קבלת ההחלטות, לפי מתודולוגית 6 סיגמא, Lean ו-Passport.

הגדרה והפעלה של תהליכי תכנון ושירות לקוחות

מעבר לשיפור התהליכים התעשייתיים, ישנה חשיבות גם להבנת עולמם של לקוחות הקצה ובתוך כך שיפור השירות ללקוח. הדבר בא לידי ביטוי בייעול האמצעים הלוגיסטיים, בקבלת משוב והסקת מסקנות לאחר ההעברה מפיתוח לייצור. כאן מיושם כלי ה-Market Feedback Analysis.

_iesupport _chrome