איחוד מפעלים

תיאור הפרויקט

נתוני פתיחה/רקע: נדרשנו לתכנן מפעל טקסטיל באתר ייצור חדש. המפעל, במתכונתו המקורית, התפרס על שני אתרי ייצור המייצרים מוצרים שונים. נדרשנו לתכנן מפעל המאגד בתוכו את הפעילות היצרנית של שני אתרי הייצור.

חומרי הגלם העיקריים של המפעל מאוחסנים בכלובי מתכת או ב"דולבים" וכן במשטחי עץ סטנדרטיים. דולבים וכלובים מאוחסנים על הרצפה ובמערומים. משטחי העץ מאוחסנים על גבי מדפים. שינוע ח"ג ותוצ"ג התבצע בעזרת מלגזת משקל נגדי.

מטרת העבודה: תכנון מערך מפעל באתר חדש. המערך החדש ייתן מענה בכל הקשור לשטחי ייצור ולוגיסטיקה, כך  שימצה באופן היעיל ביותר את השטחים החדשים, בתהליכים הקיימים ובתהליכים חדשים.

הבעיות: האתר הנבחר הציב בפנינו מספר בעיות מהותיות המחייבות פתרון בתכנון המפעל:

  • שטח האתר החדש קטן ב-15% מסך שטחי המפעלים הקיימים.
  • גובה המבנה נמוך, כ- 5 מטרים. על כן גובה מדפי האחסון מוגבל בהתאם.
  • עומס רצפה מותר נמוך ביותר -  750 ק"ג/מ"ר בלבד.
  • לו"ז קצר ליישום הפרוייקט. 30 יום להגשת פרוגרמה ותכנון פונקציונאלי מפורט.
  • אין שטח המוקצה לרחבת פריקה וטעינה. כל הסחורה המגיעה למפעל צריכה להיפרק ישירות למחסן הממוקם בתוך המפעל.

תהליך התכנון:

כדי לתכנן מערך מפעל שימצה באופן היעיל ביותר את השטחים הקיימים, יש צורך להבין את תהליך העבודה בצורה מעמיקה ויסודית. הבנה זו מאפשרת תכנון מערך מפעל המשפר את תהליכי הייצור, מגדיל תפוקות ומקצר את מרחקי השינוע.

תהליך התכנון כלל בתוכו מספר שלבים. בשלבים אלה אספנו מידע מקיף ומפורט על המפעל במצב הקיים וכן לגבי השינויים שיש לכלול בתכנון המפעל החדש. שלבים אלה מתבצעים בשיתוף פעולה עם ההנהלה והצוות המקצועי.

שלבי תהליך התכנון:

  • קבלת נתונים והגדרות ממנהלי החברה. בשלב זה התקבלו הפרטים הבסיסיים על המפעל הקיים ועל האתר החדש, ציוד חדש, והגדרות תפעוליות שונות.
  • תצפיות ומדידות במפעלים לצורך מיפוי תהליכי הייצור, האחסון והלוגיסטיקה.
  • מדידת שטחי אזורי עבודה, מיכון, אחסנה ולוגיסטיקה בחתכי שימוש שונים.
  • הכנת בסיס נתונים לתכנון. כל הנתונים שנאספו בשלבים המקדימים מקובצים יחד ומהווים את בסיס הנתונים לתכנון.

תהליך איסוף הנתונים כולל את כל המידע הרלוונטי לתכנון: היקפי הייצור, נתוני קבלת ח"ג ומשלוח תוצ"ג, סוגי מכונות וכמותן, תשתיות נדרשות, מרווחי מעברים, גודלי פתחים, שיטת השינוע בתוך המבנה ובין קומות המבנה, מספר העובדים, שטחים נדרשים לתמיכה בייצור, שטחי רווחה וכו'.

הפתרון שהתקבל:

על מנת לגבש תכנון מערך ייצור יעיל נאלצנו למצוא פתרונות לבעיות המבנה כך שיתאפשר יישום מערך מפעל העונה על דרישות ההנהלה והגדרת המטרה.

המשמעות של מגבלת עומס הרצפה ל-750 ק"ג/מ"ר  היא שלא ניתן לשנע את חומרי הגלם בעזרת מלגזת משקל נגדי, ובנוסף, נוצרת מגבלה חמורה בכל נושא אחסנת חומרי גלם ותוצרת גמורה.

כדי להתגבר על הבעיה, חיפשנו כלי שינוע שמשקלו יחד עם מטען של 500 ק"ג לא יעלה על 750 ק"ג/מ"ר וכן לכלי זה היכולת להרים המטען עד לגובה של 3.3 מ'.

כלי השינוע העונה להגדרה זו הוא מלגזת מפעיל הולך.

מגבלת עומס הרצפה וגובה המבנה גרמו לכך שנאלצנו לפרוש את מדפי האחסון על פני שטח גדול יותר, על חשבון השטח הפנוי לתכנון מערך הייצור. מדפי האחסון הוצבו על פלטות ברזל מגולוון להגדלת שטח הפנים.

כל עבודות התכנון בוצעו בשיתוף פעולה הדוק עם מהנדס המבנה על מנת שלא תהיה חריגה ממגבלות העומס.

בפני הנהלת המפעל הוצגו שתי חלופות של מערכי מפעל. בשתי החלופות תהליך זרימת החומר הוא כזה המביא למינימום את מרחקי השינוע בין תחנות העבודה השונות וזרימת החומר בפועל זהה לתהליך העבודה.

לאחר הצגת החלופות להנהלת החברה נבחרה החלופה המועדפת.

בימים אלו הולכת ונשלמת התקנת הציוד באתר החדש והעברת המפעלים אליו.

_iesupport _chrome